ترکیه طی ساعات گذشته تحولات مهم و تاریخی را پشت سر گذاشت. از حضور نیروهای ارتش ترکیه در خیابان برای ساقط کردن دولت تا درخواست رهبران این کشور برای حضور مردم در خیابان و مقابله با کودتاچیان.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین: ترکیه طی ساعات گذشته تحولات مهمی را پشت سر گذاشت. از حضور نیروهای ارتش ترکیه در خیابان برای ساقط کردن دولت تا درخواست رهبران این کشور برای حضور مردم در خیابان و مقابله با کودتاچیان. (گزازش کامل تحولات اینجا). تصاویر جالب تحولات 12 ساعت گذشته ترکیه که به کودتای ترکیه معروف شده است را در زیر ببینید؛