پایگاه «وایس» مدعی شده که «رابین (رضا) شاهینی» که مدتی قبل در گرگان بازداشت شده بود، به ۱۸ سال زندان محکوم شده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:

من در ذهن مسئولان ایران نیستم و نمی‌دانم چه انگیزه‌ای از این کار (بازداشت اتباع آمریکایی) دارند، ولی می‌دانم که اگر ذهنیت آن‌ها مبتنی بر زندانی کردن این افراد برای باج گرفتن از ماست، در اشتباهند.
سیاست آمریکا که مبتنی بر باج ندادن است، تغییری نکرده است.
پایگاه «وایس» مدعی شده که «رابین (رضا) شاهینی» که مدتی قبل در گرگان بازداشت شده بود، به ۱۸ سال زندان محکوم شده است.
شاهینی که تابعیت ایرانی-آمریکایی دارد، اواخر تیر ماه به اتهام همکاری با دولتهای متخاصم، اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با عناصر و رسانه‌های ضد انقلاب بازداشت شده بود.