کلینتون تاکید کرد در صورت رئیس جمهور شدن ، دوستی بهتر از باراک اوباما برای اسرائیل خواهد بود.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نامزد حزب دمکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاکید کرد در صورت رئیس جمهور شدن ، دوستی بهتر از باراک اوباما برای اسرائیل خواهد بود.


پایگاه اینترنتی پلیتیکو در گزارشی نوشت: هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به حامیان یهودی خود گفت که در صورت رئیس جمهور شدن، برای اسرائیل بهتر از اوباما خواهد بود.

این اظهارات کلینتون درحالی است که وی در مورد توافقنامه هسته ای رئیس جمهور آمریکا با ایران، نشانه های متفاوتی از خود بروز داده است.

هیلاری کلینتون به صورت خصوصی برای حامیان مالی ثروتمند یهودی خود این نشانه را فرستاده است که صرفنظر از نتیجه ی مذاکرات هسته ای با ایران چه می شود ، وی برای اسرائیل دوستی بهتر از باراک اوباما خواهد بود.

نیک مریل سخنگوی هیلاری کلینتون گفته است: حمایت هیلاری کلینتون از روند مذاکرات و حمایت او از اسرائیل هیچ تضاد و تناقضی با یکدیگر ندارند. از دیدگاه هیلاری کلینتون یک توافقنامه ی قوی، برای اسرائیل خوب است.