رادیو تلویزیون سوئیس اعلام کرد : سوئیسی ها پس از توافق هسته ای بین تهران و گروه پنج به اضافه یک، نگران جایگاه سیاسی خود در ایران هستند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رادیو تلویزیون سوئیس اعلام کرد : سوئیسی ها پس از توافق هسته ای بین تهران و گروه پنج به اضافه یک، نگران جایگاه سیاسی خود در ایران هستند.

رادیو تلویزیون سوئیس در پایگاه اینترنتی خود نوشت:‌ از نظر بسیاری از مسئولان سوئیس،‌با توافق هسته ای سوئیس باید تا چندی بعد منتظر کاهش وزنه سیاسی خود در ایران باشد. فیلیپ وِلتی که تا سال دو هزار و هشت سفیر سوئیس در تهران بود گفت، اگر جایگاه سوئیس به عنوان حافظ منافع پایان بگیرد، وزنه سیاسی این کشور کاهش خواهد یافت، اما شهرت سوئیس به این کشور اجازه خواهد داد به تجارت (با ایران) ادامه بدهد. تیم گولدیمان که از سال هزار و نهصد و نود و نه تا سال دو هزار و چهار سفیر سوئیس در تهران بود نیز گفت، ایرانی ها همچنان با سوئیس رفتار خوبی دارند.