حیدر العبادی نتایج گزارش شورای حقیقت یاب را مورد تایید قرار داد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

حیدر العبادی نتایج گزارش شورای حقیقت یاب درباره عقب نشینی ارتش عراق از الرمادی و سقوط این شهر به دست تکفیری ها را مورد تایید قرار داد.

حیدر العبادی نخست وزیر عراق تصمیمات شورای حقیقت یاب درباره علل عقب نشینی فرماندهی عملیات الانبار ویگان های وابسته به آن از شهر الرمادی و ترک پست بدون اینکه دستوری به آنها رسیده باشد را تایید کرد.

گزارش شورای حقیقت یاب شامل توصیه هایی درباره بهبود عملکرد یگان ها و درس گرفتن از اشتباهات رخ داده،دادگاهی کردن برخی از فرماندهان و فرا خواندن آنها به دادگاه نظامی به علت ترک پست بدون اینکه دستوری در این زمینه دریافت کرده باشند و به ویژه که دستورات صادر شده بر عدم عقب نشینی از الرمادی حکایت دارد.

در این گزارش که به تایید حیدر العبادی رسیده است همچنین بر ضرورت تشکیل شورای حقیقت یاب از سوی وزارت دفاع و کشور برای تحقیق از کسانی که تجهیزات و سلاح و ادوات خود را رها کرده اند،تاکید شده است.

این درحالی است که این روزها قرار است نتایج کمیته حقیقت یاب درباره سقوط موصل نیز منتشر شود و عامل سقوط موصل معرفی شوند. این تصمیمات به فاصله چند از تصمیمات حیدر العبادی برای اصلاحات در عراق صورت می گیرد. نیروهای عراقی هم اکنون در الانبار داعش را به محاصره درآورده اند و منتظر دستور فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور برای وارد کردن ضربه نهایی و آزاد سازی این استان هستند.