جنگنده های متجاوز سعودی آمریکایی از صبح امروز برخی مناطق را در استان های مختلف یمن از جمله صنعا هدف قرار دادند و خسارات و تلفاتی به جای گذاشتند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

جنگنده های متجاوز سعودی آمریکایی از صبح امروز برخی مناطق را در استان های مختلف یمن از جمله صنعا هدف قرار دادند و خسارات و تلفاتی به جای گذاشتند.

بر همین اساس مناطق النقم و النهدین در صنعا صبح امروز سه بار هدف حمله هوایی قرار گرفتند.

استان صعده نیز شاهد چند حمله هوایی بود که گفته می شود خسارات و تلفاتی به بار آورده است.

حمله موشکی به منطقه رازح نیز سه زخمی به جای گذاشت که همه آنها کودک هستند.

جنگنده های متجاوز در استان مأرب نیز مناطق جبل حیدان و اطراف فرودگاه را هدف قرار دادند.