منطقه سین کیانگ که اکثر ساکنانش مسلمان هستند درسالهای اخیر صحنه تنشها و حتی گاهی آشوبهای خونینی بوده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رسانه های دولتی چین روزجمعه به نقل از مقامات محلی اعلام کردند ماموران پلیس این کشور بیست وهشت عضو یک گروه تروریستی را در منطقه سین کیانگ کشتند.


منطقه سین کیانگ که اکثر ساکنانش مسلمان هستند درسالهای اخیر صحنه تنشها و حتی گاهی آشوبهای خونینی بوده است.

این خبر درپایان عملیاتی پنجاه وشش روزه که نیروهای امنیتی و پلیس چین انجام داده اند، منتشر شده است. رشته خشونت هایی که سپتامبر گذشته در این منطقه اتفاق افتاد نزدیک به پانزده کشته گرفت.

پایگاه اطلاع رسانی تیانشان وابسته به دولت چین این خبر را اعلام و تصریح کرد یکی از اعضای گروه تروریستی تحت پیگرد خود را تسلیم مقامات کرده است. این رسانه رسمی چین افزود عملیات گسترده پلیس و نیروهای امنیتی چین با هدف متلاشی کردن گروه مهاجمانی که هجدهم سپتامبر به یک معدن زغالسنگ در منطقه آکسو در جنوب غربی سینکیانگ حمله کردند، صورت گرفت. به گفته مقامات چین در این حادثه، مهاجمان مسلح صبح هجدهم سپتامبر در کمین نیروهای پلیس نشستند و شانزده نفر از جمله پنج مامور پلیس و یازده غیرنظامی را کشتند.

سین کیانگ که یک منطقه پهناور نزدیک مرزهای غربی چین است پیوسته صحنه تنشها و درگیریهای شدید میان اعضای قوم هان ( نژاد اکثریت درچین) و ایغورهای ترک زبان مسلمان که در این منطقه در اکثریت قرار دارند، بوده است. برخی از اعضای این قوم با سیاستهای دولت چین در منطقه سین کیانگ مخالفت می کنند.

درسالهای اخیر ناامنی و خشونتهای خونین در این منطقه افزایش ملموسی یافته است و مقامات دولتی چین این ناامنی‌ها را اقدامات " تروریستی" می دانند و مسئول آن را گروههای جدایی طلب معرفی می کنند.

دولت چین مه گذشته اعلام کرد از آغاز اجرای عملیات سرکوب افراط گرایان وخشونت طلبان،یکصد وهشتاد ویک گروه تروریستی را درمنطقه سین کیانگ از بین برده است. برخی از اعضای نژاد ایغور خود را قربانی سیاستهای نژادپرستانه و تبعیض آمیز دولت چین می دانند و معتقدند پکن به توسعه و آبادانی منطقه سین کیانگ اهمیت نمی دهد.