گروه تروریستی داعش با انتشار این پوستر رسما ایران به حملات تروریستی تهدید کرد.