پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

در شرایطی که داعش و سایر گروه‌های تروریستی به امپراتوری وحشت روی آورده‌اند، نظام بین‌الملل وارد یک نبرد جهانی علیه تروریسم شده است. براین اساس جبهه مقابله با تروریسم شکل گرفته‌ و امروز شاهد هستیم که گروه‌ تروریستی داعش ضربات مهلکی‌ دریافت کرده است. اما در شرایطی که کشورهای غربی برای مبارزه با داعش نسبت به گذشته مصمم‌تر شده‌اند،‌ در سوی دیگر کشورهای اروپایی در حال تدوین سیاست‌های جدید برای ورود و خروج به کشورهایشان هستند. براین اساس در حال حاضر شاهد تغییر در سیاست‌ برخی کشورهای اروپایی به‌خصوص تغییر قوانین در ویزای شینگن هستیم. هر چند شرایط سخت‌گیرانه چک کردن ویزا یک ماده اضطراری است که در حال حاضر برای جلوگیری از خطرات احتمالی پیش‌بینی شده است اما چند سال پیش نیز به‌دنبال بروز چنین حوادثی این ماده تصویب شد. عکس‌العمل کشورهای غربی به حوادث تروریستی جمعه سیاه پاریس در شرایطی است که ظن آن می‌رود این موضوع به صورت یک دومینو در سیاست دیگر کشورهای اروپایی نیز تغییراتی‌ ایجاد کند تا آنها خود را در برابر چنین حوادثی مصون کنند. بدین ترتیب، خطری که به‌عنوان تروریسم کشورهای اروپایی را تهدید می‌کند، ممکن است همه این کشورها را به صورت یکسان مورد ا‌صابت قرار دهد. بنابراین مشکل حملات تروریستی در پاریس برای بلژیک، ایتالیا وآلمان نیز به یک صورت است و تاثیر آن نیز براین کشورها نیز به یک شکل دیده می‌شود، بنابراین در حال حاضر بحث تروریسم در اتحادیه اروپا موجب شده سیاست‌های کشورهای اروپایی برای مقابله با این موضوع سخت‌گیرانه باشد، به‌طوری که در حال حاضر شاهد تغییر در سیاست‌های اتحادیه اروپا در خصوص پناهجویان هستیم ‌به عنوان مثال خانم مرکل نیز سیاست‌های خود در این خصوص را به صورت جدی تغییر داده است. بنابراین در آینده نزدیک ضمن آنکه شاهد تغییر در سیاست‌های اعضای اتحادیه اروپا در خصوص مهاجران به‌خصوص ورود و خروج مسلمانان هستیم، شاهد افزایش اتحاد میان کشورهای حوزه یورو خواهیم بود. بنابراین تروریسم شکل گرفته در منطقه منجر به افزایش اتحاد در کشورهای اروپایی شده است. در هر صورت پس از حوادث تروریستی که در فرانسه صورت گرفت، دو موضوع مهم در اتحادیه اروپا تغییر خواهد کرد‌‌؛ ابتدا اتحاد میان کشورهای این حوزه برای جلوگیری از تروریسم افزایش خواهد یافت. زیرا هر جامعه‌ای که مورد تهاجم قرار بگیرد همبستگی اتحاد میان آنها بیشتر می‌شود. در حال حاضر اتحادیه اروپا چنین وضعیتی را داراست. بنابراین به‌دنبال حملات تروریستی 13 نوامبر در پاریس کشورهای اروپایی پیوند بیشتری به هم خواهند خورد و احساس همدلی آنها بیشتر می‌شود. بنابراین گروه‌ها و احزاب افراطی که عمدتا گروه‌های راست افراطی هستند، به سمت هم گرایی می‌روند.
موضوع دیگری که می‌توان پیش‌بینی کرد این است که پس از حوادث فرانسه، دیگر اتحادیه اروپا همانند اروپای پیش از حملات نخواهد بود. براین اساس رویکرد کشورهای اروپایی در برابر مسلمانان سختگیرانه‌تر خواهد شد. از سوی دیگر با اتفاقات‌صورت گرفته در فرانسه و سرایت آن به دیگر کشورهای اروپایی احزاب لیبرال‌ که خواهان اسکان پناهجویان سوری و مسلمان در این قاره بودند، تحت فشار افکار عمومی قرار می‌گیرند تا از خواسته خود صرف نظر کنند. بنابراین در ادامه شاهد‌ خواهیم بود که مهاجران و پناهجویان تهدیدی برای امنیت و آسایش شهروندان اروپایی تلقی شوند. از آنجا که این موضوع موجب افزایش قدرت حزب لوپن در فرانسه خواهد شد موجب افزایش قدرت راست‌گرایان افراطی اروپایی و اعمال سیاست‌های سخت‌ گیرانه نسبت به مسلمانان و پناهجویان می‌شود. بنابراین حلقه امنیت و آزادی برای مسلمانان تنگ‌تر و سخت‌تر خواهد شد. این باعث می‌شود که مسلمانان در اروپا وضعیت‌شان رو به افول برود. به‌خصوص آنکه پیمان شینگن سخت‌تر می‌شود ‌تا سره را از ناسره تشخیص دهند. در این صورت هدف اول مهاجرین هستند و هدف دوم خود مردم اروپایی. بنابراین مردم اروپا نیز دچار سختی و مشقت می‌شوند اما در این میان بیشترین آسیب را مسلمانان متحمل می‌شوند. حتی اگر راست‌های افراطی به قدرت نرسند شاهد سخت‌تر شدن شرایط برای مسلمانان در اتحادیه اروپا خواهیم بود.
هر چند سیاست فرانسه در قبال مهاجران سیاست اشتباهی بوده است اما اقدامات اخیر کشورهای غربی نوید تشکیل یک ائتلاف جهانی علیه تروریسم را می‌دهند. زمانی سیاست‌های روسیه و آمریکا با یکدیگر متضاد بود اما شکل‌گیری داعش و گسترش فعالیت این گروه باعث شد که این دو به یکدیگر نزدیک شوند و امروز براساس یک سیاست تا حدودی مشترک در مقابل داعش به مبارزه بپردازند. بنابراین در شرایط حاضر که ضعف گروه تروریستی داعش‌ نمایان شده است، جامعه جهانی باید با قدرت با این موضوع مقابله کنند. بعید نیست که این موج به داخل کشورهای دیگر هم کشیده شود ‌ نباید در مبارزه با تروریسم کوتاهی کنند و دچار اشتباه محاسباتی شوند. بنابراین باید تمامی‌کشورها اعم از اروپایی، آسیایی و آمریکایی با یکدیگر با این موضوع مقابله کنند زیرا در غیر این صورت مشکلات آنها شدیدتر خواهد شد.
براین اساس باید گفت؛ سیاست‌های اخیری که اتحادیه اروپا ممکن است در پیش بگیرد قطعا سیاست‌های درستی نیست. به‌خصوص آنکه مهاجرین در فرانسه و برخی از کشورهای اروپایی از حق و حقوق درستی برخوردار نبودند. این موضوع در حالی است که در دیگر قاره‌ها همانند آمریکا، مهاجرین آزادی‌ها و حقوق شهروندی بهتری را دارا هستند اما در فرانسه به مهاجرین بها داده نشده و آنها همیشه شهروند درجه دو محسوب می‌شدند. براین اساس همواره یک فشار روحی و روانی به مهاجرین در فرانسه وارد شده است که این موضوع موجب افزایش شکاف در فرانسه شده و فرصت مناسبی برای گروه‌های تروریستی چون داعش ایجاد کرده که از این شکاف بهره ببرند و نیروهایی را در میان این کشورها جذب کنند. چنین وضعیتی در بلژیک، هلند و مناطق دیگر کم و بیش با شدت کمتری وجود دارد. بنابراین در صورت افزایش فشارها به مهاجرین که عمدتا مسلمان هستند و تغییر نگاه به آنها ممکن است وضعیت را بدتر کند. هر چند همگرایی و پیوند میان کشورهای اروپایی افزایش یافته است. بنابراین اگر کشورهای اروپایی خواستار کاهش تنش‌ها در کشورهایشان هستند در شرایط حاضر که سیاست ضد داعش را دنبال می‌کنند باید سیاست داخلی خود در برابر مهاجرین را بهتر کنند یعنی بهای‌ بیشتری به آنها دهند تا از این طریق کشورهای خود را واکسینه کنند.