نماینده دائم روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز گفت :مازاد اورانیوم غنی سازی شده ایران به روسیه فرستاده می شود.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نماینده دائم روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز گفت :مازاد اورانیوم غنی سازی شده ایران به روسیه فرستاده می شود.

ولادیمیر ورونکف ایران افزود : در روزهای آینده مازاد اورانیوم غنی سازی شده را به روسیه می فرستد.

ورونکف گفت :کارهای تدارکاتی در بندر بوشهر صورت گرفته است و اورانیوم غنی سازی شده در چند روز آینده بارگیری و به روسیه فرستاده خواهد شد.