از صدا و سیما انتظار می‌رود صداقت و امانت را رعایت کند. شما هم خودتان یک جوری جبران بفرمایید. البته عزت و ذلت دست خداست اما من برای ثبت از تریبون مجلس اینها را گفتم.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مصطفی کواکبیان طی تذکری خطاب به رئیس مجلس گفت:

* روز سه شنبه ما را مسخره کردید و گفتید بای بای می کند، من بای بایی با شما نداشتم. شما اجازه ندادید اعلام انصراف کنم.

* در حالی که وقتی کسی انصراف می دهد،‌ آرایش جزو آرای باطله محسوب می شود. اما شما آرای من را خواندید و صداوسیما هم بخشی که گفته بودید من انصراف داده ام را پخش نکرد.

* در این مجلس کسانی بودند که بیشتر از اینها به ما رای بدهند.

* از صدا و سیما انتظار می‌رود صداقت و امانت را رعایت کند. شما هم خودتان یک جوری جبران بفرمایید. البته عزت و ذلت دست خداست اما من برای ثبت از تریبون مجلس اینها را گفتم.

* سخنان کواکبیان هیچ واکنشی ازسوی ریاست مجلس به دنبال نداشت.