تدبیر24 »سایت خبری تدبیر24 که پیش از این از دسترس خارج شده بود، با دستور مقام قضایی رفع فیلتر شد و فعالیت خود را از سر گرفت.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
مدیریت تدبیر24 از همکاران رسانه ای و مسئولینی که در این ایام پیگیر وضعیت سایت بوده و حمایت معنوی خود را در بازگشایی مجدد آن دریغ ننموده اند کمال تشکر را دارد.

همچنین تحریریه این سایت خبری برخود لازم میداند تا از مخاطبین سایت به دلیل توقف فعالیت در این مدت پوزش طلبیده و بیش از پیش در راستای اجرای رسالت رسانه ای خود همت گمارد.