رئیس جمهور لایحه موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رئیس جمهوری، لایحه موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به تمایل دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان جهت ارتقای روابط دو جانبه و تقویت روابط حُسن همجواری موجود میان دو دولت از طریق تعیین عادلانه، منصفانه و دقیق خط مرز دریایی بین مناطق دریایی مربوط خود در دریای عمان که هر یک از طرفها حقوق حاکم و صلاحیت را مطابق با حقوق بین الملل اعمال می نمایند، این لایحه جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری این لایحه را در تاریخ 17 /6/ 1394 تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.