تعدادی از خانواده‌های زندانیان ایرانی در ترکمنستان مقابل مجلس تجمع کردند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

تعدادی از خانواده‌های زندانیان ایرانی در ترکمنستان مقابل مجلس تجمع کردند.

بر اساس اظهارات این افراد حدود 300 زندانی ایرانی در زندان‌های ترکمنستان وجود دارد و خانواده‌های آنها مجبور به پرداخت هزینه‌های زندان هستند.

این افراد از نمایندگان مجلس تقاضا داشتند که هرچه زودتر قانون تبادل زندانیان ایرانی خارج از کشور عملیاتی شود.