نگاه وزارت‌خانه به تأسیس کنسولگری عراق در ایلام مثبت است و امیدواریم این درخواست از سوی عراق مطرح شود.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

معاون کنسولی وزیر امور خارجه گفت: نگاه وزارت‌خانه به تأسیس کنسولگری عراق در ایلام مثبت است و امیدواریم این درخواست از سوی عراق مطرح شود.

این روزها مهران به یکی از اصلی‌ترین کانال‌های ارتباطی ایران با عراق و دروازه‌ی اصلی عتبات به‌عنوان اصلی‌ترین عامل پیوند دو ملت تبدیل‌شده و حجم عظیم زائران در این استان برای گرفتن ویزا و اقامت 15 هزار معاود نیاز به گشایش دفتر کنسولگری عراق در استان ایلام را بیش‌ازپیش ضروری می‌کند.

حسن قشقاوی، معاون کنسولی،پارلمانی و امور ایرانیان خارج از کشور وزیر امور خارجه در پایانه‌ مرزی مهران در این زمینه به خبرنگار ایسنا گفت: این موضوع بارها توسط استاندار و نمایندگان ایلام در مجلس پیگیری شده است اما باید توجه داشت تأسیس کنسولگری درخواست طرف خارجی است و باید این درخواست از طرف عراق مطرح شود و چنان‌چه وزارت امور خارجه عراق چنین موضوعی را مطرح کند جواب ما مثبت خواهد بود.

قشقاوی با بیان این که مرز مهران مرز فعالی است و پتانسیل‌های زیادی دارد و امیدواریم با تداوم کارهای زیربنایی در استان این مرز دارای رونق بیش‌تری شود، خاطرنشان کرد: تأسیس دفتر کنسولگری عراق در استان ایلام نیازمند توافق و هماهنگی است و نگاه ما هم نسبت به این موضوع مثبت است.