لایحه تغییر نام یکی از خیابان‌ها یا میادین منتهی به حرم مطهر رضوی به نام «آیت‌الله واعظ طبسی» در شورای اسلامی شهر مشهد تصویب شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

لایحه تغییر نام یکی از خیابان‌ها یا میادین منتهی به حرم مطهر رضوی به نام «آیت‌الله واعظ طبسی» در شورای اسلامی شهر مشهد تصویب شد.

امروز 15 فروردین ماه در صد و پانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، لایحه تغییر نام یکی از خیابان‌ها یا میادین منتهی به حرم مطهر رضوی به نام «آیت‌الله واعظ طبسی» به تصویب رسید و شهرداری باید ظرف مدت یک ماه با ارائه پیشنهاد، یکی از خیابان‌ها یا میادین منتهی به حرم مطهر رضوی را به نام «آیت‌الله واعظ طبسی» نامگذاری کند.

محمدکمال سروی‌ها، عضو شورای اسلامی شهر مشهد در مخالفت با دوفوریتی بودن این لایحه، عنوان کرد: زمانی لایحه‌ای را دو فوریت اعلام می‌کنند که در صورت عدم اجرای آن توسط شهرداری، نقصانی در شهر ایجاد شود، اما عدم تعجیل در نامگذاری خیابان هیچ نقصانی را در عملکرد شهری ایجاد نمی‌کند.

حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد در موافقت با دو فوریتی بودن این لایحه، افزود: تا کنون نامگذاری‌های دیگر که به شهرداری محول شده بود، انجام نشده است و به همین دلیل دو فوریت بودن این لایحه موجب می‌شود تا شهرداری مشهد نسبت به نامگذاری‌ها در زمان مقرر اقدام کند.

به گزارش ایسنا، لایحه تغییر نام یکی از خیابان‌ها یا میادین منتهی به حرم مطهر رضوی به نام آیت‌الله واعظ طبسی ظرف مدت یک ماه، با حداکثر آرا تصویب شد.