"آنها با چاقو و کلت تهدیدم کردند و ضمن تجاوز به من طلا و جواهراتم را به سرقت بردند."

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
4 مرد در استان "الجیزه" مصر یک زن را در خانه شخصی اش به طور نوبتی مورد تجاوز قرار دادند.

به نوشته الیوم السابع، این زن خانه دار به دادگاه گفت: «من تنها در خانه بودم که ناگهان 4 مرد با شکستن در اتاق هال مرا غافلگیر کردند.»

این زن در ادامه گفت: آنها با چاقو و کلت تهدیدم کردند و ضمن تجاوز به من طلا و جواهراتم را به سرقت بردند.

دادگاه می گوید سه تن از مردان شیطان صفت بازداشت شدند و چهارمی فرار کرده که تحت تعقیب قرار دارد.