سورنا ۳ نسل سوم ربات انسان نما با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در دانشگاه تهران رونمایی شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سورنا ۳ نسل سوم ربات انسان نما با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در دانشگاه تهران رونمایی شد.


عقیل یوسفی کما مدیر طرح ملی ربات انسان نما گفت: پروژه با حمایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و تیمی متشکل از 70 متخصص شکل گرفت.

وی افزود: این پروژه به مدت چهار سال زمان برد و اکنون سورنای 3 از پیچیده ترین ربات های ساخته شده کشور است.

یوسفی کما گفت: سورنا 3 دارای توانایی هایی نظیر تجزیه و تحلیل اطلاعات، تشخیص چهره، تشخیص اشیاء و حرکت در سطوح شیب دار است.

در این مراسم معاون فناوری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز حضور داشت.

سورنا 3 محصول دانشگاه تهران یکی از هفت ربات انسان نمای برتر جهان شمرده می شود.

سرعت سورنا 3 تقریبا 10 برابر نسل دوم آن است.