لیست اصلاح طلبان اصفهان و اعتدالگرایان این شهر مشترک خواهد بود و برای اولین بار بانوان اصفهانی دارای دو سهمیه در این لیست 5 نفره خواهند بود .

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

لیست اصلاح طلبان اصفهان و اعتدالگرایان این شهر مشترک خواهد بود و برای اولین بار بانوان اصفهانی دارای دو سهمیه در این لیست 5 نفره خواهند بود و این لیست به مقابله با لیست اصولگرایانی می رود که نام هیچ زنی در آن دیده نمی شود.

همچنین تمامی کاندیداهایی که در این لیست قرار می گیرند موظف هستند میثاق نامه ای را را امضا کنند که در آن متعهد می شوند که پس از انتخاب شدن به فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس بپیوندند.

در این دوره از انتخابات مجلس ، لیست اصلاح طلبان اصفهان یکی از قوی ترین لیست های همه ادوار از نظر افراد و سوابق آنها خواهد بود.

این لیست ساعت 21:30 امشب با حضور همه خبرنگاران در محل ستاد فراگیر اصلاح طلبان اصفهان (گام دوم) رونمایی خواهد شد.