در فضای مجازی گروه ها و کانال های منسوب به احمدی نژاد کمپن هایی را برای ایجاد موج اجتماعی تشکیل داده و در حال عضو گیری هستند .

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مثلث آنلاین : محمود احمدی نژاد از حضور در انتخابات ۹۶ نهی شده است خود او هم در بیانیه هایی که صادر کرده بر پایبندی به این تاکید کرده است نکته اما این است که در لایه غیر رسمی اتفاقات دیگری در حال مدیریت و اجراست.

اگر از جمع آوری امضا توسط یکی از طلاب در قم و نیز از ملاقات های یک شخص روحانی با چند شخصیت حوزوی و سیاسی برای فراهم آوردن فضای جدید رایزنی جهت بازگشت احمدی نژاد به معادلات انتخاباتی بگذریم اخیرا در فضای مجازی گروه ها و کانال های منسوب به احمدی نژاد کمپن هایی را برای ایجاد موج اجتماعی در این خصوص تشکیل داده و در حال عضو گیری هستند . سوال این است که اگر آقای محمود احمدی نژاد برنامه ای برای انتخابات 96 ندارد (که البته رسما بر این موضوع در بیانیه ها تاکید کرده) پس چه کسی یا چه کسانی و چرا این کمپین ها را ایجاد کرده و در حال عضوگیری هستند ؟