رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده بیش از 20 میلیارد دلار منابع ارزی خارج از نظام بانکی نگهداری می‌شود که به اقتصاد کشور صدمه می‌زند.