نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بودجه سال 97 کل کشور را از حیث منابع و مصارف 12 میلیون و 235 هزار و 523 میلیارد و 740 میلیون ریال تعیین کردند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش مثلث آنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی ماده واحده بودجه سال 97 کل کشور را با 150 رای موافق، 12 رای مخالف و 7 رای ممتنع ازمجموع 195 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده این لایحه، بودجه کشور در سال آینده را از حیث منابع، بالغ بر 12 میلیون و 235 هزار و 523 میلیارد و 740 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر 12 میلیون و 235 هزار و 523 میلیارد و 740 میلیون ریال به شرح زیر تعیین کردند:

الف) منابع عمومی بودجه دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه‌ای و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تمکلک دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ بر 4 میلیون و 442 هزار و 604 میلیارد و 668 میلیون ریال شامل:

1-منابع عمومی بالغ بر 3 میلیون و 861 هزار و 871 میلیارد و 149 میلیون ریال
2-درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر 570 هزار و 738 میلیارد و 519 میلیون ریال.

ب) بودجه شرکت های دولتی، بانکها و موسسات ا نتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر 8 میلیون و 391 هزار و 247 میلیارد و 284 میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر 5 میلیون و 391 هزار و 247 میلیارد و 284 میلیون ریال است.

سیام**9121 /1449