افزایش قیمت بنزین به لیتری 5000 تومان صحت ندارد

از شایعه تا واقعیت: درپی انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت بنزین به لیتری 5000 تومان ، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به ادعای افزایش قیمت بنزین تا لیتری پنج هزار تومان گفت: تاکید مجلس بر احیای کارت سوخت بوده و تاکنون بحثی درباره افزایش قیمت بنزین و یا سهمیه بندی مطرح نشده است.