پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
برای نخستین بار عکس همسر بن سلمان بنام "ساره" منتشر شد،که بدون موافقت "بن سلمان" ممکن نبود انتشار عکس همسرش در ادامه اصلاح وی است!

عکسی از همسر ولیعهد جنجالی عربستان که برای اولین بار منتشر شد