در سال های اخیر بارها زنان با رانندگی و اعتراضات مدنی خواستار رفع این ممنوعیت شده بودند. تعدادی از خانم ها نیز به این دلیل بازداشت و جریمه شده بودند. روحانیون تندرو در سعودی مهمترین مخالفان رانندگی زنان بودند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مقامات عربستان سعودی صدور گواهینامه رانندگی برای زنان را در این کشور آغاز کردند.

به گزارش مثلث آنلاین به نقل از خبرگزاری فرانسه، این اقدام 3 هفته قبل از آغاز رسمی اجازه رانندگی زنان در عربستان سعودی صورت می گیرد که زنان برای کسب آن برای دهها سال مبارزه کردند.

قرار است از سه هفته دیگر زنان در عربستان سعودی بتوانند رانندگی کنند.

خبرگزاری رسمی سعودی نوشت: اداره راهنمایی و رانندگی روز دوشنبه به زنانی که گواهینامه بین المللی مورد تایید در عربستان سعودی داشتند؛ گواهینامه رانندگی ارائه کرد. این اقدام در راستای آماده سازی برای اجازه رانندگی زنان در روز 24 ژوئن آینده صورت می گیرد. نخستین گروه از زنان روز دوشنبه، گواهینامه رانندگی خود را دریافت کردند.

اولین زنانی که گواهینامه دریافت کردند خانم هایی بودند که قبلا در خارج از عربستان سعودی گواهینامه بین المللی دریافت کرده بودند و مقامات پلیس سعودی با استناد به این موضوع، برای آنها گواهینامه رانندگی صادر کردند.

اعطای گواهینامه در چند شهر سعودی صورت گرفت. اصالت گواهینامه های بین المللی و توانایی متقاضیان برای رانندگی نیز در امتحان عملی بررسی شد.

عربستان سعودی تنها کشور جهان است که رانندگی زنان در آن ممنوع است اما سال گذشته با فرمان پادشاه این کشور، زنان هم می توانند از 3 هفته دیگر رانندگی کنند. در سال های اخیر بارها زنان با رانندگی و اعتراضات مدنی خواستار رفع این ممنوعیت شده بودند. تعدادی از خانم ها نیز به این دلیل بازداشت و جریمه شده بودند. روحانیون تندرو در سعودی مهمترین مخالفان رانندگی زنان بودند.