پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

شهروندان فیلیپین به تماشای ماهی‌هایی هستند که پس از وقوع سیل شدید به داخل خیابان های شهر آمده اند.