امیر سرتیپ حاتمی در رده های متختلف ارتش بوده است. در صف و ستاد و در سالهای اخیر در ستاد فعال بوده و مدت ها در ستاد نیروهای کل مسلح فعالیت کرده است. ایشان با سرذار باقری همکار بودند و به وزارت دفاع مسلط است. سرتیپ حاتمی جانشین وزارت دفاع هم بوده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

روحانی در دفاع از وزیر دفاع گفت:

▪️در دوره قبل سردار دهقان عهده دار این سمت بودند. آشنایی من با ایشان برمیگردد به زمان دفاع مقدس. ایشان وزیر فعالی بود و در بخش های راهبردی تسلیحات اقدامات خوبی انجام داد. اما در این دوره بنای ما بر این بود که از یکی از عزیزان ارتش استفاده کنیم. البته اهدافشان تفاوتی ندارد و فرماندهی هردو مقام معظم رهبری است و تنها تفاوت آنها در رنگ لباس است.

▪️امیر سرتیپ حاتمی در رده های متختلف ارتش بوده است. در صف و ستاد و در سالهای اخیر در ستاد فعال بوده و مدت ها در ستاد نیروهای کل مسلح فعالیت کرده است. ایشان با سرذار باقری همکار بودند و به وزارت دفاع مسلط است. سرتیپ حاتمی جانشین وزارت دفاع هم بوده است.

▪️ایشان تجارت ارزنده ای دارد. آقای حاتمی فردی است که مورد اعتماد خانواده کل نیروهای مسلح است. سفارش اکید من به ایشان بیشتر در زمینه تامین برخی از سلاح ها و توان موشکی است که به صورت حضوری هم به ایشان گفتم. ساماندهی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، ارتقای سطح معیشت بازنشستگان و واگذاری برخی اموری که امکان دارد به سایر بخش ها از جمله برنامه های ما در این وزارت خانه است.