پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
حسین موسویان از اتهامات مطروحه در پرونده منطقه آزاد کیش تبرئه شد.
این پرونده که در شعبه ۹ دادگاه کیفری رسیدگی می‌شد پس از صدور حکم تبریه با اعتراض یکی از مراجع، به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

، متهم ردیف اول این پرونده نیز به حبس محکوم شده است