رئیس شورای شهر با اشاره به تصویب طرح الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری املاک، اراضی و اموال منقول شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی گفت: براساس این طرح شهرداری 3 ماه فرصت دارد تا لیست واگذاری‌های صورت گرفته در ادوار گذشته را به شورا ارسال کند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 محسن هاشمی رفسنجانی در پایان سیزدهمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به قانون 70 سال پیش اظهار کرد: براساس این قانون برای همه امور مختلف از جمله امور خیریه و فعالیت‌هایی که قرار بود بخش‌های مختلف حقیقی و حقوقی با کمک بلدیه سابق انجام بگیرد، باید به تصویب انجمن شهر می‌رسید.

وی تصریح کرد: بعدها با پیشرفت قوانین و ایجاد شرکت‌ها و سازمان‌ها و همچنین تصویب آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها که برای شرکت‌ها نگارش شد، این قانون زیر پا گذاشته شد.

هاشمی در ادامه با اشاره به واگذاری‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر در شهر تهران بیان کرد: اکثر واگذاری‌ها و قریب به اتفاق آنها متاسفانه به تصویب شورای شهر نرسیده است و لذا 7 نفر از اعضای شورای شهر تهران طرحی را تحت عنوان طرح الزام شهرداری تهران به ساماندهی و واگذاری حق بهره‌‌برداری املاک- اراضی و اموال منقول شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات عمومی و غیردولتی به هیئت رئیسه شورا ارسال کردند.

رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: با ارائه این طرح ما می‌خواهیم آمار و ارقام واگذاری‌های صورت گرفته به اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شود ضمن اینکه مشخص شود واگذاری‌ها چه به صورت واگذاری‌ها و چه به صورت شرایط خاص در چه حد و میزانی بوده و آیا مسیر قانونی را طی کرده است یا خیر.

وی ادامه داد: با تصویب این طرح شهرداری ملزم خواهد شد که لیست واگذاری‌های صورت گرفته در ادوار گذشته را بررسی و هر کدام از واگذاری‌هایی که مغایر این طرح باشند را به شورا گزارش دهد و شورا نیز آنها را بررسی و صحت و سقم آنها را مشخص خواهد کرد.

هاشمی با تاکید بر اینکه در این طرح فقط موضوع مالکیت املاک بررسی خواهد شد، گفت: در آینده نیز بنا داریم طرحی را در بحث بهره‌برداری از این املاک در دستور کار شورا قرار دهیم.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در این طرح 3 ماه به شهرداری تهران فرصت داده شده است تا لیست املاک واگذاری‌های صورت گرفته در ادوار گذشته چه به اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار شورا قرار بدهد.