رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: تعلیق حکم یک عضو شورا، موجب کاهش اعتماد شهروندان می شود.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

محمدجواد حق شناس با ذکر دلایل قانونی ضرورت ادامه فعالیت عضو شورای شهر یزد گفت: حکم تعلیق یک عضو شورا که بر اساس قانون می تواند فعالیت داشته باشد، موجب تخریب سرمایه‌ اجتماعی شهروندان و کاهش اعتماد آن ها خواهد شد.

وی گفت: در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که عضویت آقای سپنتا نیکنام عضو شورای پنجم شهر یزد به صورت موقت تعلیق شده است.

حق شناش تصریح کرد: در این رابطه چند نقطه‌ ابهام و سوال مطرح است در ابتدا قوانین کشور بر اساس روالِ مرسوم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای محترم نگهبان تایید می شوند. طبیعی است که قانون شوراها نیز این روال را طی کرده است.

وی ادامه داد: دوم اعمال نظر کنونی شورای محترم نگهبان در این خصوص، ابدا مرسوم نبوده و خلاف قانون جاری و ساری کنونی است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران افزود: سوم این ابهام را در اذهان ایجاد می کند که این عدول از قوانین کشور می تواند به سایر موضوعات نیز بسط پیدا کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: علی ایحال آنچه که مشهود است، این چالش محلی در شهر یزد اکنون ابعاد ملی پیدا کرده و مقتضی است دیوان عدالت اداری، دستگاه قضایی و شورای محترم نگهبان نسبت به تبیین مساله برای عموم مردم خود را موظف دانسته و با پاسخگویی در این خصوص، ابهامات ایجاد شده در اذهان عمومی را مرتفع کنند.