پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

محدوده کاخ العوجا در خیابان الخزامی که درگیری‌های امشب در آن گزارش شده است.

محدوده کاخ العوجا

محدوده کاخ العوجا