نوشتار عبدالله ناصری در هفته نامه مثلث:

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

شهردار منتخب شورای شهر بر ترک مسئولیت خود تصمیم گرفت، که در واقع پشت کردن به رأی مردم بود، اما این اتفاق علل مختلفی داشت. مهمترین علت را اراده قدرتمند رقیب جبهه اصلاحات علیه مدیریت شهری می‌دانم. در نهایت این اتفاق نه به صلاح مدیریت شهری و نه به صلاح اصلاح‌طلبان بود اما متأسفانه پیش آمد.

شاید در مرحله اول و در دوران انتخاب شهردار، اعضای شورای شهر باید فراتر از احزاب و جریانات سیاسی اصلاح‌طلب درباره انتخاب شهردار اقدام می‌کردند، اما به هر صورت چنین نشد و این تجربه باید الگویی برای انتخاب شهردار دوم باشد. به عبارت صریح و روشن 21 نفر شورای شهر تهران خودشان باید تصمیم بگیرند و حتی اگر نامزدهای حزبی و تشکیلاتی هم مدنظر آنها هستند، فارغ از روند تصمیم‌گیری‌های حزبی، خودشان به نتیجه برسند.

معتقدم هرچند تجربه ناگواری بود، اما برای تصمیم‌گیری‌های آینده این تجربه اگر ملاک عمل قرار گیرد کم فایده محسوب نمی‌شود چون خود اعضای شورا جدی‌تر برای انتخاب شهردار وارد عمل می‌شوند.

درباره گزینه‌های احتمالی نیز در مجموع معاونت‌ها و مدیران شهرداری کسی جز آقای حناچی وجود ندارد که در این شرایط بتواند مدیریت شهر را به دست گیرد. از طرف دیگر اعضای شورای شهر چون بیرون آمدن‌شان منتفی شد، طبیعتا شهردار آینده خارج از دایره شورای شهر و مدیران ارشد شهرداری خواهد بود که با شرایطی که جبهه اصلاحات و کشور دارد و حساسیتی که روی مدیر شهر تهران است شاید در این زمینه بهترین ‌‌فرد آقای مهندس بی‌طرف باشد و بعد از او بدون تردید گزینه مطلوب را آقای حناچی می‌دانم، چون به لحاظ علمی و فنی جز‌و بهترین‌ها است اما انتخاب شهردار تهران بیش از آنکه فنی و تکنیکی باشد در بین جریان‌های مختلف کشور اساسا سیاسی تلقی می‌شود به همین خاطر احتمال چنین انتخابی قریب به صفر است.

پس حتما باید به بیرون سازمان شهرداری نگاه کرد و در این شرایط امکان اجماع جامع اصلاح‌طلبان داخل و خارج از شورای شهر روی نامه آقای مهندس بی‌طرف وجود دارد. موضوع دیگر نگرانی از تکرار تجربه تلخ شورای شهر اول است. البته برخی در بیرون جبهه اصلاحات می‌خواستند چنین اتفاقی بیفتد، ولی به نظر من در مرحله دوم استعفای آقای نجفی اتفاق خوبی صورت گرفت و تجربه خوبی به دست آمد. حتما تجربه تلخ شورای شهر اول تکرار نخواهد شد. به نظرم به اندازه کافی اصلاح‌طلبان از تجربه شورای شهر اول درس گرفتند و دیگر این تجربه را تکرار نخواهند کرد.