علی طیب‌نیا وزیر پیشین اقتصاد و دارایی در مراسم اعلان برائت از مشرکین در حج تمتع سال 1439هجری قمری حضور یافت.