پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

 
 
 
رئیس جمهور حسن روحانی در لباس سربازی؛ نفر دوم از سمت راست.