جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت از ظهر امروز شنبه با حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس آغاز شد و پس از روال سخت بررسی مجلس به هر چهار وزیر پیشنهادی رئیس جمهور اعتماد کرد