پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

 
 

 

علی خاتمی با تایید خبر تخلیه دفتر سید محمد خاتمی (بنیاد باران) گفت: بله درست است، این نقل و انتقال طبیعی است و در حال انجام شدن است.رئیس دفتر رئیس دولت اصلاحات خاطرنشان کرد: آنجا صاحب و حساب و کتاب دارد؛ ما مهمان دفتر امام و حاج حسن آقا بودیم. طبق توافقی که با بنیاد مستضعفان صورت گرفته است باید آنجا را آماده کنند و لذا ما سربار آنان نیستیم.خاتمی تاکید کرد: این تغییر و تحول با رضایت کامل است.