پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
تصاویر تاسف بار از تنش امروز صحن علنی مجلس

کد خبر:792121

تاریخ خبر:

اینجا مجلس است!

تصاویر تاسف بار از تنش امروز صحن علنی مجلس

سخنرانی امروز رئیس جمهور در صحن علنی مجلس با تنش آفرینی برخی نمایندگان به جنجال کشید.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، سخنرانی رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی که برای تقدیم لایحه بودجه به خانه ملت رفته بود با رفتارهای عجیب برخی نمایندگان به تنش کشیده شد. این نمایندگان ابتدا زمانی که رئیس جمهور در صندلی خود نشسته بود با صدای بلند با یکدیگر جر و بحث کردند و سپس با تجمع کنار تریبون هنگام سخنرانی روحانی و حضور پشت تریبون باعث شدند حرف های روحانی قطع شود.

موضوع اعتراض این نمایندگان مساله آب بود و در حالی این اعتراض صورت گرفت که روحانی توضیحات مفصلی در خصوص معضل آب و راهکارهای دولت ارائه کرده بود. البته دغدغه نمایندگان در خصوص معضل، یک دغدغه جدی، مهم و قابل توجه است اما با اینگونه رفتارها نه تنها اصل موضوع به حاشیه می رود بلکه باعث ایجاد دعواهای قومیتی و استانی می شود و نتیجه اش درستی به دست نمی آید.

 جنجال برخی نمایندگان کار را به جای رساند که برخی از اعضای هیات رئیسه مداخله کردند تا سخنرانی رئیس جمهور خاتمه یابد.

تقدیم+لایحه+بودجه+۱۳۹۸+به+مجلس+شورای+اسلامی (3)

تقدیم+لایحه+بودجه+۱۳۹۸+به+مجلس+شورای+اسلامی (6)

تقدیم+لایحه+بودجه+۱۳۹۸+به+مجلس+شورای+اسلامی (5)

تقدیم+لایحه+بودجه+۱۳۹۸+به+مجلس+شورای+اسلامی (4)

تقدیم+لایحه+بودجه+۱۳۹۸+به+مجلس+شورای+اسلامی (9)

تقدیم+لایحه+بودجه+۱۳۹۸+به+مجلس+شورای+اسلامی (10)

تقدیم+لایحه+بودجه+۱۳۹۸+به+مجلس+شورای+اسلامی (11)

تقدیم+لایحه+بودجه+۱۳۹۸+به+مجلس+شورای+اسلامی (14)

تقدیم+لایحه+بودجه+۱۳۹۸+به+مجلس+شورای+اسلامی (13)