پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

پریچهر قنبری با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: مرا تو بی سببی نیستی به راستی صلت کدام قصیده ای ای غزل؟…احمد شاملو. با عزیزترین محمدامین دنیا.