پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نورگل یشیل چای بازیگر زن ترکیه‌ای در استوری اینستاگرام خود به حادثه دیدگان زلزله در ایران تسلیت گفت.

تسلیت بازیگر زن ترکیه‌ به حادثه دیدگان زلزله دیشب

 نورگل یشیل چای بازیگر زن ترکیه‌ای در استوری اینستاگرام خود به حادثه دیدگان زلزله در ایران تسلیت گفت.

تسلیت بازیگر زن ترکیه‌ای به حادثه دیدگان زلزله دیشب