«هفت روز و هفت ساعت» عنوان رئالیتی شو نوروزی تلویزیون است که تولید آن به‌صورت بین‌المللی در دو کشور لبنان و ایران در حال انجام است.