پیکر محمد ابراهیم جعفری نقاش و شاعر پیشکسوت روز چهارشنبه با حضور جمعی از هنرمندان هنرهای تجسمی از مقابل دانشگاه هنر به سمت بهشت زهرا تشییع شد.