پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نقاشی های درباری ایرانی در تفلیس، برای یک سال به انبار منتقل شده اند تا فضایی مناسب برای نمایشگاهی از هنر خاور دور باز شود. این متن درباره اخبار گردشگری و جدیدترین اخبار گردشگری پیرامون نقاشی های درباری ایرانی در تفلیس است.

طبق آخرین اخبار، موزه هنر گرجستان یکی از بزرگترین مجموعه های هنر قاجار را در خود جای داده است. گرجستان در چندین دوره تاریخی در دست ایرانیان بوده و یادگارهای گوناگونی از حضور آن ها در این منطقه به چشم می خورد نظیر آتشگاه از دوره ساسانی و کاخ فیروزه. جدا از بناهای تاریخی، موزه ملی گرجستان نیز مجموعه های بزرگی از آثار ایرانی را در خود دارد. توجه عمومی به نقاشی های درباری ایران در دوره قاجار از سال 1998 پدید آمده و انتقال نقاشی های قاجاری به گرجستان و همچنین روسیه به زمان فتحعلی شاه بازمی گردد. در جریان جنگ های ایران و روسیه، تبریز در سال1827 اشغال شد. در این میان، نظامیان روس تابلوهای زیادی را از ایران خارج کرده و به گرجستان انتقال دادند. موزه ملی گرجستان دقیقا در جایی واقع شده که مرکز ناآرامی ها در تفلیس بوده و کسی جرأت نداشته در آن شرایط آثار هنری را از ساختمان موزه بیرون بیاورد و به همین خاطر آثار در آنجا ماندند. گذشته از این ها تعدادی از نقاشی های قاجاری در این موزه به دلیل هزینه بالا هنوز ترمیم نشده و امکان ارائه آن ها در نمایشگاه وجود ندارد. موزه هنر گرجستان به جز حدود پنجاه نقاشی رنگ روغن از دوره قاجار، دست کم هزار مینیاتور و چهارصد نمونه هنر زیرلاکی از این دوره را نیز در خود دارد. جزئیات بخشی بزرگی از اینآثار هنوز به صورت کاتالوگ منتشر نشده است. بسیاری از شخصیت های فرهنگی در گرجستان گله می کنند که علیرغم گسترش ارتباطات باایران، مقام های ایرانی برای پشتیبانی عملی از چنین پروژه هایی علاقه چندانی نشان نمی دهند. پرتره محمد شاه از جمله کمیاب ترین نقاشی های درباری ایرانی در موزه هنر گرجستان بوده و این تابلو در نخستین سال های پادشاهی محمد شاه کشیده شده است. در آن، شاه که روی یک صندلی دسته دار در ایوان نشسته، لباس سنتی پادشاهان قاجار را به تن دارد و تاجی که به طور ویژه برای او طراحی شده است، را بر سر گذاشته است. بیشتر نقاشی های قاجاری در داخل ایران اکنون در کاخ گلستان نگهداری می شوند. تعدادی از این آثار برای نمایشگاه هنر قاجار به فرانسه آورده شده اند. با این حال اطلاعات در مورد نقاشی های سلطنتی قاجار در اروپا و آمریکا تا حد زیادی در دسترس است اما در سرزمینی که خاستگاه این هنر بوده اطلاعات به شکل شفاف ارائه نمی شود با اینکه این آثار متعلق به ملت ایران هستند. این متن ما را با اخبار گردشگری و جدیدترین اخبار گردشگری آشنا می سازد.نقاشی های قاجارینقاشی های دیدنی قاجاری