در تصاویر زیر خیابان‌های حافظ، تجریش و شمیران در اوایل دهه 50 را می‌بینید.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

تصاویر | خیابان‌ حافظ، تجریش و شمیران در اوایل دهه 50

خیابان حافظ در اوایل دهه 50

تصاویر | خیابان‌ حافظ، تجریش و شمیران در اوایل دهه 50
تجریش در اوایل دهه 50

تصاویر | خیابان‌ حافظ، تجریش و شمیران در اوایل دهه 50
شمیران در اوایل دهه 50

عکس‌ها: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران