تصاویر مربوط به بازدید خانم ماریا دوتسنکو از قلعه فلک الافلاک خرم آباد می باشد.