پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

استوری اشکان خطیبی را در تصویر مشاهده می کنید. در این تصویر، اشکان خطیبی ماجرای جالبی از برخورد با پسر شمع فروش بیان کرده است.