پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

خاطره اسدی نوشت:

به گزارش مثلث آنلاین خاطره اسدی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
همه ی زندگی را شهود کن
فقط شاهد باش
ناظری خاموش و بی قضاوت