پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سارا خوئینی ها با انتشار عکس هایی از خودش در کنار یک عقاب درباره حمایت از حیوانات نوشت

 
به گزارش مثلث آنلاین به نقل از پندار آنلاین: 

سارا خوئینی ها بازیگر کشورمان عکس هایی از خودش را به همراه یک عقاب منتشر کرده است.

این بازیگر 44 ساله درباه حمایت از حیوانات نیز متنی را نوشته است.

سارا خوئینی ها نوشت:

وقتی میگوییم دوستدار و حامی حقوق حیوانات باشیم تنها مختص سگ و گربه و حیوانات بی سرپناه نیست !

باید شامل تمام گونه ها باشد ...

آزار رساندن به هر موجودی که توانایی سخن گفتن به زبان مارا ندارد خشونتی است که میتواند زمینه ساز هزاران خشونت بزرگتر به انسان شود !

حتی اگر احساس ترس کنیم طبیعی است اما حداقل تا زمانیکه در خطر نیستیم جان جانداری را به خطر نیندازیم

سارا خوئینی ها در کنار یک عقاب

سارا خوئینی ها در کنار یک عقاب

عکس سارا خوئینی ها در کنار یک عقاب

عکس سارا خوئینی ها در کنار یک عقاب