پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

آیا این بازیگران مجبور هستند که عکس هایی را از خود منتشر کنند که در آن نشانه های زندگی به سبک غربی واضح هست؟!