پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

خانم مجری و فرزندش در راهپیمایی اربعین 

ستاره سادات قطبی و فرزندش  را مشاهده می‌کنید.

خانم مجری و فرزندش در راهپیمایی اربعین +عکس
به گزارش پندار آنلاین:

خانم مجری و فرزندش در راهپیمایی اربعین +عکس