نگار جواهریان بازیگر فیلم «مجبوریم» رضا درمیشیان شد.